Associate partners

De adviseurs van Het Governance Bureau begeleiden en inspireren op het strategische niveau.

Wij hebben jarenlange ervaring in advies en ondersteuning voor besturen, medezeggenschapsraden/ondernemingsraden, Raden van Toezicht en strategische partners.

Wilt u zich ook aansluiten als associate partner van Het Governance Bureau?

Klik hier voor meer informatie.