Wat wij bieden

Advies

In onze dienstverlening komen diverse vragen langs die wij helpen te beantwoorden. In de praktijk van het toezichthouden, besturen en medezeggenschap is altijd als eerst van belang te werken vanuit een duidelijk kader. Welke bedoeling heeft de organisatie en welke visie hebben wij op onze rol?  Zijn er spelregels, statuten, reglementen die aansluiting hebben bij deze bedoeling en onze rolinvulling? Vraagt dit nog onderhoud?  Enerzijds is het van belang te toetsen ‘waar je voor bent’ en anderzijds te spiegelen ‘doen wij ertoe?’.  Advies en begeleiding geven wij altijd op maat. We richten ons niet op 1 manier van werken.

Voor het Governance Bureau is altijd dé evaluatievraag:  was het nuttig?

Begeleiding bij zelfevaluatie

Elke raad, bestuur of groep binnen een organisatie heeft als taak zichzelf met enige regelmaat te evalueren. In veel codes en reglementen is dit ook vereist. Het Governance Bureau heeft veel ervaring in kwalitatieve evaluaties. Dat houdt in dat een evaluatie uitgaat van een proces van interactie, delen en leren. Het is altijd gericht op verdere kennismaking met elkaar, met de doelstellingen en met de leerpunten die aangedragen worden. Een zelfevaluatie heeft voorbereidende fase waarin elk lid geïnterviewd wordt, een documentenanalyse, een goed gezamenlijk gesprek en een afrondend verslag met aanbevelingen.

Al onze trajecten van zelfevaluatie zijn hoog beoordeeld.

Sparring en klankbord

Staat de bestuurder ‘in de wind’ of is het zelfs een storm?  Dit hoort natuurlijk bij het beroep en zal met pieken terugkomen. De vraag is op welke wijze hij of zij daar goed mee omgaat. En op welke wijze mag de bestuurder steun verwachten van de Raad van Toezicht. Ook is de vraag legitiem, op welke manier positioneert de (G)MR of OR zich in een moeilijke fase of in tijden van crisis?

Naast mogelijkheden als advies en mediation is een gericht klankbord van buiten belangrijk. Als het hard waait is een windscherm helpend. Om vervolgens windmolens te kunnen bouwen…

Overige dienstverlening

Het Governance Bureau verzorgt diverse trajecten gericht op versterking van de Governance. Een juiste balanswerking tussen bestuur, medezeggenschap en toezicht is essentieel voor het behalen van de doelstellingen.  Naast advies en begeleiding kunnen bieden wij de volgende diensten in company en op maat aan:

  • Trainingen medezeggenschap
  • Fusiebegeleiding
  • Mediation en/ of gespreksbegeleiding
  • Ontwerptrajecten toezichtvisie en – kader
  • Herziening van statuten en reglementen
  • Propositie en identiteitsbegeleiding