Boekrecensie | “Werken met millennials” T. Launspach (2019)

Herkenbaar en praktijkgericht. Zo zou ik het boek van Thijs Launspach willen karakteriseren. Mocht je net als ik regelmatig leiding geven aan – of samenwerken met – millennials, lees dit boek. Het geeft je een no-nonsense gids in handen die vlot leest en het spiegelt je eigen handelen.

De laatste tijd ben ik me meer bewust van generatieverschillen. Inspirerende voorbeelden genoeg. Baby-boomers gaan met pensioen, de en na de andere afscheidsreceptie komt langs. Boomers als Donald Trump houden het nog even vol, maar er komt een tijd (écht!) dat die er ook mee stoppen.

De generatie X heeft de touwtjes intussen al stevig in handen. De categorie Mark Rutte zit nog midden in het werkproces en is carrièregericht en pragmatisch. Nog sterker geldt dit voor de generatie die daarop volgt. De jonge veertigers van nu hebben minder met aloude waarden van het naoorlogse opbouwwerk. Omdenken is hier ontstaan.

De millennial-generatie is grofweg de categorie mensen die geboren is in de periode 1980 tot 2000. Een tijd waarin ouders hun kinderen met zoveel liefde hebben omringd in de opvoeding dat er een cultuur van ‘prinsjes en prinsesjes’ ontstaan is. Deze kinderen zijn zelfbewuster dan de generatie voor hen en willen ook sterker dan ooit betekenisvol werk. Meer nut, meer duurzaamheid.

De millennial-generatie is behoorlijk druk met zichzelf en dat heeft dus een oorzaak. Als kind kregen zij meer dan eerdere generaties ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Door hoge welvaart werden de verwachtingen en de focus op carrière sterker. Onbedoeld is deze generatie ook onzekerder, over zichzelf en over de eigen mogelijkheden.

Het is oppassen geblazen om millennials zomaar egocentrisch of zelfs narcistisch te noemen. Leidinggevenden moeten deze generatie met tact behandelen en – zoals Launspach terecht schrijft-  extra aandacht geven aan feedback.

Launspach schrijft pakkend en herkenbaar over de kloof die dreigt tussen enerzijds de ambitie van de millennial en de harde realiteit van een werkgever die hem/ haar in dienst neemt. Die verwacht (vanuit zijn generatiebewustzijn) dat hiërarchie als iets volkomen natuurlijks wordt geaccepteerd. Niet dus. Het zoeken naar betekenis en het vinden van waardering is een zoektocht voor veel millennials en stress ligt op de loer.

Het boek geeft duidelijkheid over de achtergronden van stress of burn-out van met name deze generatie. En hoe verder je vordert in “Werken met millennials”, hoe meer praktijkgericht het boek wordt. Sommige adviezen of lijstjes met tips zijn overigens ook van toepassing op jongeren of ouderen. Maar dat hindert niet. 

Geef je leiding? Wil je leeftijdsbewuster bezig zijn in je aansturing van mensen? Dan is dit boek een nuttige aanrader.

AH