Geef vertrouwen, geen regels

De politiek is de afgelopen maanden ineens zeer bekommerd om een helder vluchtelingenbeleid, goede zorg en goed onderwijs. Retoriek genoeg, maar komen er na deze verkiezingsstrijd ook echte daden, die ertoe doen?

Continue Reading

De toezichthouder als ambassadeur

In veel Raden van Toezicht in het onderwijs is het verkennen en het bewaken van de eigen grenzen een terugkerend onderwerp van gesprek. Zeker als de jaarlijkse zelfevaluatie weer op het programma komt, is de praktijk van ‘good governance’ een populair agendapunt.

Want hoe zorg je ervoor dat je zowel betrokken bent op het bestuur en de scholenorganisatie, als ook afstand houdt en ruimte geeft?

Continue Reading

Rolvast toezichthouden en toch betrokken zijn

In de afgelopen maanden heb ik ondanks Corona toch diverse besturen en Raden van Toezicht kunnen begeleiden. De focus was en is heel vaak gericht op de praktische kant van Governance. Hoe zorgen wij als toezichthouders voor goede verbinding met onze bestuurder én de organisatie? Hoe blijven we rolvast? Op welke manier zijn we effectief als RvT én bestuur?

Continue Reading