Van Basten en leiderschapslessen

Boekrecensie | BASTA – autobiografie van Marco van Basten – Edwin Schoon – Lebowski 2019 Mijn jeugdheld Marco van Basten heeft weer een boek geschreven. Rauw, eerlijk en openhartig – staat er op de voorkant. Dat klopt. En we kunnen er ook nog nuttige lessen uit trekken. Het is weer zo’n boek dat je in…

Continue Reading

De RvT is geen superbestuur

Veel Raden van Toezicht vragen om begeleiding en hebben praktische vragen over effectiviteit, invloed en balans houden. Vaak gaat het hierbij om de relatie met de bestuurder, de verhoudingen onderling en het stakeholdersbeleid.

Continue Reading

Geef vertrouwen, geen regels

De politiek is de afgelopen maanden ineens zeer bekommerd om een helder vluchtelingenbeleid, goede zorg en goed onderwijs. Retoriek genoeg, maar komen er na deze verkiezingsstrijd ook echte daden, die ertoe doen?

Continue Reading

De toezichthouder als ambassadeur

In veel Raden van Toezicht in het onderwijs is het verkennen en het bewaken van de eigen grenzen een terugkerend onderwerp van gesprek. Zeker als de jaarlijkse zelfevaluatie weer op het programma komt, is de praktijk van ‘good governance’ een populair agendapunt.

Want hoe zorg je ervoor dat je zowel betrokken bent op het bestuur en de scholenorganisatie, als ook afstand houdt en ruimte geeft?

Continue Reading

Rolvast toezichthouden en toch betrokken zijn

In de afgelopen maanden heb ik ondanks Corona toch diverse besturen en Raden van Toezicht kunnen begeleiden. De focus was en is heel vaak gericht op de praktische kant van Governance. Hoe zorgen wij als toezichthouders voor goede verbinding met onze bestuurder én de organisatie? Hoe blijven we rolvast? Op welke manier zijn we effectief als RvT én bestuur?

Continue Reading