Het Governance Bureau

Privacyverklaring

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij laten u in onderstaande privacyverklaring weten welke gegevens wij verwerken en welke rechten u heeft met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle diensten van Het Governance Bureau.

De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Het Governance Bureau handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wet.

Het Governance Bureau (onderdeel van Deltra Consultancy BV)

Postbus 1060 7940 KB Meppel

Contactgegevens:
E-mail: info@hetgovernancebureau.nl
Telefoonnummer: 0522-47 55 84

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Governance Bureau verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Curriculum Vitae
– Cookies; gegevens over uw activiteiten op onze website
– IP-adres
– Overige correspondentie, zoals per e-mail en telefonisch

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Het Governance Bureau verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens van u:
– Burgerservicenummer (BSN)
– Foto, mits zelf aangeleverd bij het CV
– Uittreksel Kamer van Koophandel

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Governance Bureau verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het matchen van opdrachtgever en kandidaat;
– Het afhandelen van betalingen;
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Het Governance Bureau analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
– Het Governance Bureau verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en bij indiensttreding.

Het Governance Bureau gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

CRM- en HRM-systeem ter bevordering van onze diensten en werkzaamheden zoals; e-mailen, werving en selectietrajecten, gegevens bewaring en nieuwsbrieven versturen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Governance Bureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Klanten:
Gegevens klanten bewaren wij vijf jaar in verband met belastingdienst-gerelateerde zaken;

Kandidaten:
Zolang indienst en 1 jaar na uitdiensttreding;

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Governance Bureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hetgovernancebureau.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Governance Bureau deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst, bij een werving & selectie traject en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met deze derden sluiten wij een verwerkersovereenkomst af, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Governance Bureau en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Governance Bureau gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of door. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Blijft u echter gebruik  maken van onze website, dan gaat u automatisch akkoord met onze cookie instellingen.

Websites

Het Governance onderhoudt  één centrale database. Ons netwerk verandert steeds en bestaat nu uit de volgende websites: – www.hetgovernancebureau.nl.

Doorgifte aan het buitenland

Niet van toepassing

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen privacyverklaring voldoen. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.

Als u hier vragen over heeft kunt u contact met ons opnemen: info@hetgovernancebureau.nl.

Het Governance Bureau wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Laatste wijziging: 26-02-2021