De uil in ons logo staat symbool voor wijsheid. De uil moet alert zijn om zich te handhaven en is van oudsher een beeld van kennis en inzicht. Om dat te kunnen inzetten is evenwicht nodig. De uil balanceert en houdt overzicht.

Actueel

Leergangen van Het Governance Bureau
Het Governance Bureau heeft een reeks aan scholingsmogelijkheden. Hierbij kan maatwerk uitgangspunt zijn. Daarnaast zijn er een aantal leergangen ontwikkeld. Klik hier voor de leergang van uw keuze. Aanmelden of meer informatie kan via het info adres: info@hetgovernancebureau.nl.

Training voor GMR
Speciaal voor de GMR in het onderwijs heeft Het Governance Bureau een maatwerk training. Gericht op versterking van de eigen rol, meer zicht op verantwoordelijkheden en advies over inspraak/adviesrechten.
Neem contact op voor meer informatie

Zelfevaluatie RVT
Voor RvT’s en RvC’s in onderwijs, welzijn en zorg is onze begeleidingsaanpak voor de jaarlijkse zelfevaluatie een veelgevraagde activiteit. Wij faciliteren het terugkijken en de reflectie. Ook brengen we de leden met elkaar in gesprek. 
Neem contact op voor meer informatie

Interim-adviseur
Veel besturen in het onderwijs (maar in toenemende mate ook in zorg en welzijn) vragen om tijdelijke projectadviseurs Kwaliteit en HRM. Daarvoor heeft Het Governance Bureau passend aanbod door ervaren adviseurs.
Neem contact op voor meer informatie


Missie

Het Governance Bureau is hét adviesbureau voor het realiseren van effectief evenwicht in bestuur, toezicht en medezeggenschap. Wij opereren in de sectoren onderwijs, welzijn en zorg.

Uitgangspunten

Het Governance Bureau gaat uit van vertrouwen en integriteit. Duurzame waardecreatie, samenhang en inzicht zijn de kernbegrippen waar onze dienstverlening op gebouwd is.

In elke organisatie in het publieke domein is regelmatige aandacht voor de besturing, het toezicht en de medezeggenschap van groot belang. Mensen bepalen de cultuur en realiseren doelen met elkaar.

Governance Driehoek

Het Governance Bureau richt zich door trainingen, advies en coaching op maat op een effectieve Governance-driehoek (bestuur, medezeggenschap en toezicht). Effectief samenwerken op dit niveau helpt het realiseren van doelen en bevordert een professionele samenwerkingscultuur.

Het Governance Bureau en Bureau Meesterschap: samen sterk!

Vanaf 1 maart 2021 is er vanuit een eerdere samenwerking een nieuwe variant ontstaan. 
Omdat Bureau Meesterschap al eerder (met medewerking van Aldert Hoksbergen) het Newton-netwerk ( Voor Bestuurders en Toezichthouders Onderwijs) is gestart, ligt een duurzame samenwerking met Het Governance Bureau voor de hand. 

Daarom gaan beide bureaus, schouder aan schouder werken aan professionele dienstverlening. Daarmee is er versterking op verschillende terreinen. Het Governance Bureau voor ‘de strategische laag’ (bestuur, toezicht en medezeggenschap) en Bureau Meesterschap zoals bekend op het brede terrein van onderwijsinhoudelijk, opleiding, coaching, advies en interim.

De samenwerking van beiden heeft echt meerwaarde; het gebruiken en inzetten van elkaars kennis, talenten en netwerken! 

Belt u met Bureau Meesterschap of Het Governance Bureau, u wordt direct en op maat bediend.