Het Governance Bureau

Associate Partner worden bij Het Governance Bureau

Wie zijn wij?

Het Governance Bureau is hét adviesbureau voor het realiseren van effectief evenwicht in bestuur, toezicht en medezeggenschap. Wij opereren in de sectoren onderwijs, welzijn en zorg.

Het Governance Bureau gaat uit van vertrouwen en integriteit. Duurzame waardecreatie, samenhang en inzicht zijn de kernbegrippen waar onze dienstverlening op gebouwd is.

Wie zoeken wij?

Wij werken samen met zelfstandig ondernemers die met ons vorm geven aan onze dienstverlening. 

Het voordeel is dat je onderdeel uitmaakt van een team van professionals, maar toch alle vrijheid hebt van het ondernemerschap. Ook wanneer je twijfelt om zelfstandig ondernemer te worden of een businessplan aan het opstellen bent denken wij graag met je mee.

In onze groeiende organisatie is met regelmaat ruimte voor een nieuwe associate partner.

Een associate partner is een zelfstandig professional die zich op een specifiek gebied gespecialiseerd heeft en die vanuit de bovengenoemde missie en uitgangspunten, en conform de methodieken van Het Governance Bureau kan werken. Een associate partner heeft een duidelijke expertise en een hoog professioneel bewustzijn.

In praktische zin ben je inzetbaar in midden en noord Nederland. Je bent als zelfstandig ondernemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en je bent bekend met zaken als factureren, BTW afdracht en je hebt een passende aansprakelijkheidsverzekering.

Wat ga je doen?

De hoofdtaak is om namens Het Governance Bureau opdrachten tot succesvol resultaat te brengen. Meestal komt de aanvoer van opdrachten vanuit het netwerk van de partners. Je kan ook zelf een opdracht inbrengen vanuit jouw netwerk die je vervolgens ‘onder de vlag van’ Het Governance Bureau uitvoert.

Wat bieden wij?

De offrering en afrekening gebeurt door Het Governance Bureau. Veel netwerkactiviteiten en ondersteuning wordt voor je geregeld en op die manier participeer je in een netwerk van gelijkgestemden. Het Governance Bureau ontzorgt je in die zin.

Als associate partner sluit je jaarlijks een overeenkomst met de eigenaar van Het Governance Bureau over de samenwerking en de honorering per opdracht. Per opdracht factureer je de afgesproken inzet aan Het Governance Bureau.

Profiel

Wij zoeken zelfstandig ondernemers, met een HBO+/WO werk- en denkniveau; die zich willen verbinden aan een zinvol en professioneel netwerk;

  • Relevant en breed netwerk in de publieke sector, bij voorkeur in de noordelijke provincies;
  • Kennis van governance en vraagstukken daaromtrent, om gesprekken met het management dan wel een bestuurder of toezichthouder te kunnen voeren;
  • Kennis van en ervaring met van medezeggenschap of ondernemingsraden;
  • Kennis op het gebied van finance en control is een pré
  • Een commerciële attitude;
  • De eigenschap om multi-level contacten op te bouwen.

Je kunt bij Het Governance Bureau rekenen op prettige en collegiale contacten. Binnen deze netwerkorganisatie onderhouden de associate partners zowel digtaal als fysiek allerlei contacten. Er wordt samengewerkt vanuit vertrouwen en op grond van professionaliteit en integriteit.

Onze ambities

Als zelfstandig ondernemers kunnen we goed omgaan met de verschillende belangen en is er wederzijds respect. De kansen om elkaar opdrachten te gunnen en van elkaars expertise gebruik te maken worden optimaal benut.

Het Governance Bureau wil door middel van een sterk team van associate partners een aanbod realiseren waar onze doelgroep niet omheen kan.  Met veel kennis en expertise,  maatwerk, tevreden klanten voor marktconforme tarieven en dus een goede reputatie.

Op dit moment hebben we ons team van associate partners compleet! We hebben nog wel ruimte in onze flexibele schil. In die schil opereer je net als de AP’s namens Het Governance Bureau en is het mogelijk om incidenteel benaderd te worden voor opdrachten.

Interesse

Het Governance Bureau is hét adviesbureau voor het realiseren van effectief evenwicht in bestuur, toezicht en medezeggenschap.

Als je daaraan wilt bijdragen, namens Het Governance Bureau wilt werken en je volledig herkent in onze ambities – ben je van harte uitgenodigd om te solliciteren.

info@hetgovernancebureau.nl